Analýza efektivnosti poskytování veřejných služeb municipalitou

Název práce: Analýza efektivnosti poskytování veřejných služeb municipalitou
Autor(ka) práce: Paršo, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ochrana, František
Oponenti práce: Huňka, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou způsobů poskytování veřejných služeb. Těžištěm práce je typologie veřejných služeb a subjektů, které zabezpečují proces jejich poskytování. Klíčovou oblasti zabezpečování služeb v práci, jsou veřejné zakázky s důrazem na efektivnost poskytování veřejných služeb. Praktická část se zabývá srovnáním inpu-outputových metod a srovnáním výběrové metody CUA s metodou, která se používá ve veřejném sektoru s předpokladem, že metoda využívána ve veřejném sektoru je neefektivní.
Klíčová slova: veřejné služby; efektivnost; analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3459/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: