Rozbor problémů při zavádění BYOD

Název práce: Rozbor problémů při zavádění BYOD
Autor(ka) práce: Dula, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Pelant, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o tématu Bring Your Own Device (BYOD), česky přines si své zařízení. V úvodní části je provedena definice a charakteristika tématu s vypsáním přínosů a rizik s nim spojených. Rizika jsou doplněna o možná řešení. Dále text směřuje k systémům správy mobilních zařízení a správy podnikových mobilit, na něž se soustředí. Tato část seznámí čtenáře s popisem systémů správy a jejich funkcionalitou. Cílem práce je, mimo představení BYOD a systémů správy, vytvořit metodický postup pro výběr systému správy podnikových mobilit. Postup lze poté využít při rozhodování jaké řešení systému správy nechat zavést do podniku. Metodický postup bude demonstrován praktickým vyobrazením u Celní správy České republiky.
Klíčová slova: Správa mobilních zařízení; Správa podnikových mobilit; Přines si své zařízení
Název práce: BYOD implementation issues analysis
Autor(ka) práce: Dula, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Pelant, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with Bring Your Own Device (BYOD) topic. The first part is topic definition and characteristics and also statement of benefits and risks bound up with. Risks are listed with possible solutions. Further on, the thesis focuses on mobile device management and enterprise mobility management. This part introduces the reader with management systems description and their functionality. The goal of the work is not only BYOD and management systems introduction, but also development of methodical approach to enterprise mobility management system selection. This approach can be afterwards used when deciding which management system solution to implement in the business. Stated methodical approach is demonstrated with practical presentation with Customs Administration of the Czech Republic.
Klíčová slova: Bring Your Own Device (BYOD); Mobile device management (MDM); Enterprise mobility management (EMM)

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2014
Datum podání práce: 1. 5. 2015
Datum obhajoby: 18. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50788/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: