Příručka přístupu k databázi a objektově relačního mapování pro projekty kurzu Softwarové inženýrství

Název práce: Příručka přístupu k databázi a objektově relačního mapování pro projekty kurzu Softwarové inženýrství
Autor(ka) práce: Oktábec, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Po přepracování studijního plánu oboru Aplikovaná informatika na Fakultě Informatiky a Statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, došlo ke změně obsahu učiva v předmětu Softwarové inženýrství. Nově je součástí tohoto předmětu i problematika spolupráce Java aplikací s databází a objektově-relační mapování. Tato bakalářská práce tedy slouží jako příručka pro studenty Softwarového inženýrství. Postupně provádí studenty jednotlivými kroky při vytváření spojení s databází, práci s databází a využití objektově relačního mapování s použitím frameworku Hibernate. Též se v ní nachází tipy jak si zjednodušit psaní základních kódů pomocí nástrojů, ktereé poskytu-je NetBeans IDE.
Klíčová slova: Hibernate; Java ; Softwarové inženýrství; Objektově-relační mapování (ORM)
Název práce: Tutorial to database access and object relational mapping for Software engineering course projects
Autor(ka) práce: Oktábec, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
According to new study plan of Software engineering course. Students should already have finished course of Databases. With those skills students will as a final course project create a Java application, that will communicate with database, while using Object-Relational mapping concepts. This guide is created to help them with using Hibernate framework to achieve their desired goals. This guide also contains information about Object-relational mapping in Hibernate framework and tips how to generate useful code using NetBeans IDE.
Klíčová slova: Object relational mapping; Software engineering; Java; Hibernate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2014
Datum podání práce: 11. 5. 2015
Datum obhajoby: 18. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49991/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: