Finanční analýza podniku Stock Plzeň, a.s

Název práce: Finanční analýza podniku Stock Plzeň, a.s
Autor(ka) práce: Konrád, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Hladík, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá finanční analýzou podniku Stock Plzeň, a.s.. V rámci této práce byly použity základní metody hodnocení výkonnosti podniku. Práce postupuje od horizontální a vertikální analýzy, až k odvěvovému srovnávání. V závěru jsou vyhodnoceny ekonomické výsledky společnosti a jsou navrženy možné alternativy dalšího postupu ve finančním řízení společnosti.
Klíčová slova: a.s.; Stock Plzeň; Predikční modely hodnocení výkonnosti; Vertikální analýza; Horizontální analýza; EVA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3462/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: