Vliv politicko-ekonomické situace v Argentině na spor o Malvíny/Falklandské ostrovy

Název práce: Vliv politicko-ekonomické situace v Argentině na spor o Malvíny/Falklandské ostrovy
Autor(ka) práce: Houšková, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Melounová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje argentinsko-britskému sporu o Falklandské ostrovy. Zkoumá argentinský postoj a přístup k jeho řešení, přičemž se zaměřuje na vliv domácích politických a ekonomických podmínek. Je zde shrnut argentinský postup v rámci sporu s přihlédnutím k vývoji argentinského politického systému a ekonomiky. Následně je popsáno, jak a do jaké míry domácí situace v Argentině formovala podobu daného sporu a proč spor nebyl dosud vyřešen.
Klíčová slova: domácí politika; ekonomika; Falklandské ostrovy; územní spory; Argentina
Název práce: The impact of political and economic situation in Argentina on the dispute over the Falkland Islands
Autor(ka) práce: Houšková, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Melounová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is dedicated to the Falkland Islands dispute between Argentina and the United Kingdom. It investigates Argentina's stand on the issue and its solution, while focusing on domestic political and economic conditions, and their influence on the dispute. Argentina's steps to reaching a solution and developments in Argentinian political system and economy are summarised. Consequently, it is discussed how and to which degree domestic conditions in Argentina have influenced the issue of Falkland Islands and why it has not been solved yet.
Klíčová slova: domestic politics; Falkland Islands; economy; territorial disputes; Argentina

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 10. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47177/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: