Evropské hlavní město kultury Košice 2013 - dopad na cestovní ruch

Název práce: Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 - dopad na cestovný ruch
Autor(ka) práce: Sidimáková, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Heřmanová, Eva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca skúma dopady udelenia titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 mestu Košice. Práca analyzuje pozitívne a negatívne dopady v rôznych oblastiach, predovšetkým ale dopady na cestovný ruch a kultúrny život v meste. Súčasťou práce je dotazník zameraný na ohodnotenie projektu EHMK Košice 2013 najmä rezidentmi mesta, čo sa týka ich spokojnosti, úspešnosti projektu a naplnenia očakávaní súvisiacich s týmto európskym projektom.
Klíčová slova: ruch; cestovný; kultúry; Košice; mesto; hlavné ; európske
Název práce: Evropské hlavní město kultury Košice 2013 - dopad na cestovní ruch
Autor(ka) práce: Sidimáková, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Heřmanová, Eva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá dopady udělení titulu Evropské hlavní město kultury 2013 městu Košice. Práce analyzuje pozitivní a negativní dopady v různych oblastech, především dopady na cestovní ruch a kulturní život ve městě. Součástí práce je dotazník zaměřen na ohodnocení projektu EHMK Košice 2013 rezidenty města, co se týče jejich spokojenosti, úspešnosti projektu a naplnení očakávání souvisejících s tímto evropským projektem.
Klíčová slova: hlavní; město; evropské; kultury; cestovní; Košice; ruch
Název práce: European capital of culture Košice 2013 - impact on tourism
Autor(ka) práce: Sidimáková, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Heřmanová, Eva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis studies impacts of receiving the European Capital of Culture 2013 title by the city of Košice. The thesis analyses positive and negative impacts on different fields, mainly impacts on tourism and cultural life in the city. Questionnaire aimed at valuation of the ECC Košice 2013 project is also a part of the thesis. Respondents evaluated their satisfaction, success and fulfilment of their expectations according to this project.
Klíčová slova: tourism; European; capital; culture; Košice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 9. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45236/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: