Češi a odsun Němců. Nucené migrace obyvatelstva první poloviny dvacátého století, mezinárodní náhled a soulad odsunu sudetských Němců s Postupimskou konferencí

Název práce: Češi a odsun Němců. Nucené migrace obyvatelstva první poloviny dvacátého století, mezinárodní náhled a soulad odsunu sudetských Němců s Postupimskou konferencí
Autor(ka) práce: Nebřenský, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Voráček, Emil
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Záměrem této závěrečné práce je zjistit zda často diskutovaná otázka o vysídlení německy hovořícího obyvatelstva byla v souladu s Postupimskou konferencí. První část práce se týká teorie migrace s výrazným zaměřením na migrace nucené a přehled událostí, které se konaly v první polovině dvacátého století. Druhá část pak směřuje konkrétně na téma odsunu Němců z Československa, jeho právní aspekty a zmiňuje tzv. "Benešovy dekrety".
Klíčová slova: odsun; nucené migrace; němci; velmoci; Postupim; druhá světová válka; Beneš; dekrety
Název práce: Czechs and the transfer of Germans. Forced migrations of populations in the first half of the 20th century and the agreement between the transfer of Germans and the Potsdam Conference
Autor(ka) práce: Nebřenský, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Voráček, Emil
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this final thesis is to find out if the often discussed question about the transfered Germans was in agreement with the Potsdam conference. First part of the thesis contains information about the theory of migration with the orientation to forced migrations and the list of events that took place in Europe in the first half of the 20th century. The second part is aimed specificly on the transfers of Germans from Czecholovakia its legal aspects and also mentions the so called "Beneš decrees".
Klíčová slova: decrees; WWII; transfer; Germans; Potsdam; Beneš; great powers; forced migration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 11. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44160/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: