Historie filmové postprodukce

Název práce: Historie filmové postprodukce
Autor(ka) práce: Mencl, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Truhlář, Filip
Oponenti práce: Mezuláník, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá historií filmové postprodukce. Teoretická část představuje přehled světového vývoje záznamu, střihu, zvuku a celkových filmových úprav. Pojednává jak o vývoji technlogickém, tak o vývoji metodologickém. Zpřehledňuje tak histoii filmu, která je pro svět velice důležitá a zachycuje jí v ohledu na události, které ji zasáhly. Praktická část poté popisuje průběh realizace reportážních videí pojednávajících o zajímavých pražských místech. Tyto videa jsou využity jako hlavní informační médium v našem projektu TruePrague, který je určen pro světové turisty toužící zažít město jinak. v této části jsou také zahrnuty technické a finanční rozdíly realizace digitálním záznamem a záznamem filmovým.
Klíčová slova: reportáž; video; střih; postprodukce; zvuk; historie
Název práce: History of film post-production
Autor(ka) práce: Mencl, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Truhlář, Filip
Oponenti práce: Mezuláník, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to evaluate the history of post production in film. The theoretical section describes the development of sound, recording, cutting and general film editing worldwide. It deals with both technological and methodological development. It provides a clear overview of the history of film which is relevant to the whole world and analyzes it with regards to the events that affected it. The practical section then describes the process of realizing videos reporting on interesting places around Prague. These videos are used as the main informative source in our project TruePrague, which is designed for foreign tourists who wish to experience the city in a nontraditional way. This section also includes technical and financial comparison between analog and digital film recording medium.
Klíčová slova: film editing; sound; history; report; video; post-production

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2015
Datum podání práce: 4. 5. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51430/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: