Stanovení hodnoty společnosti O2 Czech Republic a. s

Název práce: Stanovení hodnoty společnosti O2 Czech Republic a. s
Autor(ka) práce: Spálenský, Vít
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zjistit hodnotu společnosti O2 Czech Republic a. s. a to v době koupě skupinou PPF (k 31.12.2013). Cílem je zhodnotit výhodnost akvizice ve vztahu k ceně akcií, očekávanému výnosu této investice ve vztahu k obdobným transakcím na telekomunikačním trhu. Součástí práce není jen vlastní ocenění podniku, ale i jeho finanční a strategická analýza. Na základě těchto analýz je sestaven finanční plá pro období let 2014 až 2018. Vlastní ocenění je provedeno pomocí výnosové metody DCF Equity, tržní kapitalizace a metodou srovnatelných transakcí. Na závěr jsou vyhodnoceny podmínky akvizice a její možné dopady na budoucí fungování společnosti.
Klíčová slova: stanovení hodnoty; akvizice; O2 Czech Republic; telekomunikační trhu v ČR
Název práce: The valuation of company О2 Czech Republic a.s
Autor(ka) práce: Spálenský, Vít
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to determine the market value of the company O2 Czech Republic a. s. in time when was company acquired by PPF group (31.12.2013). The aim is evaluate deal in relation to expect rentability of this investment, in relation to shares market price and in relation to other similar transactions on communication market. Thesis include the valuation itself as well as the financial and strategic analysis. On this base is create financial plan on years 2014 - 2018. The actual valuation is performed using methods DCF Equity method, market valuation, and by comparable transactions method. In conclusion are evaluate deal conditions and impact on company business in the future.
Klíčová slova: telecommunication market; O2 Czech Republic a.s.; acquisitions; valuation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2015
Datum obhajoby: 15. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50848/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: