Tvorba a řízení online překladatelské služby

Název práce: Tvorba a řízení online překladatelské služby
Autor(ka) práce: Matoušek, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Oponenti práce: Šubrta, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je navrhnout systém fungování a řízení konkurenceschopné online překladatelské služby, a dále její uživatelské rozhraní. Návrh systému fungování a řízení spočívá v analýze postupů a mechanismů konkurence, jejich modifikaci a následné implementaci do vlastního procesního modelu. Návrh uživatelského rozhraní spočívá v aplikaci osvědčených principů grafického designu na konkrétní potřeby služby. V práci jsem navrhl službu, která je konkurenceschopná na globálním trhu online překladů.
Klíčová slova: obchodní model; uživatelské rozhraní; procesní model; analýza konkurence; online překladatelská služba
Název práce: Creating and managing online translation agency
Autor(ka) práce: Matoušek, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Oponenti práce: Šubrta, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to carry out a business process model and user interface of an online translation agency that is capable of competition on a global marketplace. The business process model has been designed through analysing the main competitors and modifying their approach and mechanisms. The user interface has been created using and implementing time-proven principles of graphic design. The main result of this thesis is a functioning and competitive business process model of an online translation agency.
Klíčová slova: business model; competitor analysis; online translation agency; business process model; user interface

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 18. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50717/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: