Stát versus nestátní aktéři využívající násilí

Název práce: Stát versus nestátní aktéři využívající násilí
Autor(ka) práce: Eisnerová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje problematice nestátních aktérů využívajících násilí a jejich vztahem mezi nimi a státem. Na nestátního aktéra je nahlíženo nejprve z pohledu teorií mezinárodních vztahů. Nestátní aktéři jsou následně klasifikováni dle dosavadního teoretického studia jejich chování. Dále jsou nestátní aktéři zkoumáni z perspektivy mezinárodního práva. Poté je zmiňována role státu a jeho možnosti, jak s nestátním aktérem bojovat. Následně jsou v práci uvedeny čtyři případové studie, které ilustrují chování státu a nestátních aktérů, každý příklad reprezentuje jednu z kategorií vymezených v teoretické části práce. Případové studie mají za cíl ilustrovat teoretickou část a provést komparaci postupů, které stát vůči jednotlivým typům nestátních aktérů používá. Cílem práce je kategorizovat prostředky, které může stát vůči nestátním aktérům použít a systematizovat kategorie nestáních aktérů, neboť teoretický výzkum v této oblasti je stále opomíjen a postrádá koherenci.
Klíčová slova: mezinárodní právo; stát; nestátní aktéři; násilí
Název práce: State versus Violent Non-State Actors
Autor(ka) práce: Eisnerová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focusing on the problem of violent non-state actors and their relationship with a state. Firstly, a non-state actor is seen with the optics of the theories of international relations. Non state actors are classified in line with existing theoretical research about their behavior. Secondly, they are viewed from the perspective of international law. Furthermore, the thesis deals with a state and the options the state has for a combat against those violent non-state actors. Afterwards, four case studies are presented. They illustrate the behavior of state and non-state actors, each example represents one of the categories determined in the theoretical part of the thesis. The aim of the case studies is to categorize the instruments which might be used by the state against non-state actors and to systematize the violent non-state actor's classification as the theoretical research on this field is still being overlooked and is lacking coherence.
Klíčová slova: international law; violence; non-state actor; state

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 9. 2014
Datum podání práce: 27. 4. 2015
Datum obhajoby: 10. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49018/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: