Stanovení hodnoty společnosti Philip Morris, a.s

Název práce: Stanovení hodnoty společnosti Philip Morris, a.s
Autor(ka) práce: Heršálek, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Scholleová, Hana
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty koncernu Philip Morris ČR, a.s., který působí na trhu s tabákovými výrobky. Ocenění je provedeno k 1. 1. 2015 s využitím výnosové metody DCF ve variantě equity, tržní kapitalizace a nakonec pomocí prosté účetní hodnoty. Práce je rozdělena na dvě hlavní části a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedena základní teoretická východiska potřebná pro ocenění. V navazující praktické části je nejprve provedena strategická a finanční analýza, které jsou základem pro tvorbu finančního plánu, a následné vlastní ocenění koncernu.
Klíčová slova: tabákový průmysl; ocenění; hodnota; trh cigaret
Název práce: Estimating a value of the company Philip Morris ČR a.s
Autor(ka) práce: Heršálek, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Scholleová, Hana
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to estimate the value of the company Philip Morris ČR a.s. operating on the market of tobacco products. Business valuation is valid for the date of 1st January 2015. The yield method used for the analysis is DCF in the equity variant, market capitalization and book value. The thesis is devided into two main parts. The theoretical part determines basic assumptions and criteria for business valuation .The practical part includes strategic and financial analysis, financial plan and own valuation of Philip Morris ČR a.s Valuation, tobacco industry, cigarette market, value
Klíčová slova: tobacco industry; cigarette market; valuation; value

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2014
Datum podání práce: 10. 5. 2015
Datum obhajoby: 16. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52861/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: