Obchodování na burze: Jde o štěstí nebo rozum?

Název práce: Obchodování na burze: Jde o štěstí nebo rozum?
Autor(ka) práce: Sladký, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obchodování na mezinárodním měnovém trhu Forex je v dnešní době stále oblíbenější způsob přivýdělku nebo dokonce hlavní zdroj příjmu. Ve své práci se snažím analyzovat, zda použití některých základních zásad risk managementu a technické analýzy má pozitivní vliv na úspěšnost obchodníka. Nejprve se věnuji důkladnému vymezení všech odborných termínů, následně představuji způsob získání dat, kterým je dvoukolová soutěž v obchodování na reálném trhu Forex s investováním virtuálních peněz. V prvním kole, soutěžící obchodují bez znalosti risk managementu, před druhým kolem proběhlo důkladné proškolení. Následně obě kola soutěže analyzuji (neformálně i ekonometricky) a docházím ke zjištění, že existuje určitý pozitivní vliv risk managementu a technické analýzy na ziskovost obchodníka. Konkrétně jsem zjistil, že provedením technické analýzy a dodržení definovaných pravidel risk managementu před samotnou investicí zvýší obchodníkovu šanci na realizaci ziskového obchodu o cca 21 %.
Klíčová slova: obchod; technická analýza; Risk management
Název práce: Forex trading: Is it all luck or skill?
Autor(ka) práce: Sladký, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Today, Forex day-trading is more and more popular as a source of income (main and side). In this paper I prove that use of some basic risk management rules and technical analysis has positive effect on trader's profitability. First of all I define all technical terms, then I explain how I collect the data. I arranged two staged competition in real Forex trading with virtual balance. After that I analyse both stages (non-formally and econometrically) and I realize that there is some positive influence of risk management and technical analysis on trader's profitability. I found that execution of technical analysis and observance of defined rules of risk management rises the probability that trader executes profit by approximately 21 %.
Klíčová slova: trade; Risk management; technical analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2014
Datum podání práce: 1. 6. 2015
Datum obhajoby: 16. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50700/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: