Využití umělých neuronových sítí pro řešení úloh kombinatorické optimalizace

Název práce: Využití umělých neuronových sítí pro řešení úloh kombinatorické optimalizace
Autor(ka) práce: Dvořák, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Melechovský, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o problematice kombinatorických optimalizačních úloh a jejich řešení. Představuji zde rozdílné typy těchto úloh a nastiňuji jejich možná řešení pomocí klasických heuristických algoritmů. Následně se zaměřuji na problematiku umělých neuronových sítí, jejich popis a klasifikaci. Na závěr porovnávám dvě metody řešení pomocí neuronových sítí na několika příkladech úloh obchodního cestujícího.
Klíčová slova: kombinatorická optimalizace; neuronová síť; Hopfield-Tank; Kohonenova mapa
Název práce: Using artificial neural networks to solve problems in combinatorial optimization
Autor(ka) práce: Dvořák, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Melechovský, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis discusses combinatorial optimization problems, its characteristics and solving methods. Different types of such problems are presented here and I hint at solution using classical heuristical algorithms. In the next part, I focus on artificial neural networks, their description and classification. In the last part, I'm comparing two neural network approaches for solving a travelling salesman problem on several examples.
Klíčová slova: Kohonen map; Hopfield-Tank; neural net; combinatorial optimization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2014
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50629/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: