Position of Kazakhstan in International Trade and Business

Název práce: Position of Kazakhstan in International Trade and Business
Autor(ka) práce: Batyrkhanova, Yekaterina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Müller, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis presents an analysis of trends in world and foreign trade of Kazakhstan. It contains the main indicators characterizing the degree of product and geographic diversification of Kazakhstan's exports and imports. The thesis analyses the features, character and prospects of expansion of foreign economic relations of Kazakhstan, issues of strategic partnership, and trends shaping the model of the regional economy within the boundaries of the Eurasian Economic Space.
Klíčová slova: Kazakhstan; EU; CIS; International Trade; Customs Union; WTO
Název práce: Position of Kazakhstan in International Trade and Business
Autor(ka) práce: Batyrkhanova, Yekaterina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Müller, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje trendy mezinárodního obchodu a zahraniční obchod Kazachstánu. Základní indikátory charakterizují stupeň komoditní a teritoriální diverzifikace vývozu a dovozu Kazachstánu. Analýza je zaměřena na charakteristiku a výhled zahraničních ekonomických vztahů Kazachstánu, na strategické partnerství a trendy určující model regionální ekonomiky v rámci Euroasijského ekonomického prostoru.
Klíčová slova: EU; Celní Unie; Mezinárodní Obchodu; WTO; Kazachstán; CIS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2014
Datum podání práce: 8. 5. 2015
Datum obhajoby: 3. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49325/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: