"Crowdfunding" a jeho možnosti využití v ČR

Název práce: "Crowdfunding" a jeho možnosti využití v ČR
Autor(ka) práce: Faustová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V práci se řeší problematika crowdfundingu. Zaměřuje se na Českou republiku, její vývoj, současnou situaci a budoucí potenciál crowdfundingu. Cílem práce je nalezení klíčových parametrů, které pomohou zaručit úspěch financování projektů pomocí crowdfundingu. V první části je crowdfunding, jeho princip a proces rozebírán z teoretického hlediska. Druhá část ukazuje vývoj ve světě i v ČR a obsahuje analýzu úspěšných i neúspěšných projektů na vybraném českém portále. Poslední část poskytuje závěry z provedené analýzy, které mají pomoci pochopit důležité parametry úspěšného financování. Závěrem jsou pak zhodnoceny všechny poznatky z práce.
Klíčová slova: crowdfunding; projekty; financování
Název práce: "Crowdfunding" and its possibilities in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Faustová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis explains the issues of crowdfunding. It focuses on Czech Republic, its development, present situation a future potential of crowdfunding. The aim is to identify the parameters that help to ensure the success of financing projects through crowdfunding. In the first part of the thesis, the crowdfunding, its principle and process are analysed from the theoretical point of view. The second part presents the development in the world and in the Czech Republic and includes analysis of successful and unsuccessful projects on the selected czech portal. The last section discusses conclusions from the analysis in order to help understanding the important parameters of successful financing. All the pieces of knowledge are reviewed at the end of the work.
Klíčová slova: crowdfunding; project; funding

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 25. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44941/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: