Srovnání účetnictví individuálního podnikatele a s.r.o

Název práce: Srovnání účetnictví individuálního podnikatele a s.r.o
Autor(ka) práce: Šprysl, Milan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koubová, Libuše
Oponenti práce: Nováčková, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce srovnává zvláštnosti účtování individuálního podnikatele a s.r.o. Nejprve práce provádí charakteristiku obou právních forem, přičemž vychází z platných právních předpisů. Dále charakterizuje účetní jednotku a popisuje účetní zvláštnosti obou právních forem. V závěru se zaměřuje na daňovou zátěž obou subjektů a hledá daňové optimum. V praktickém příkladu pak práce dokumentuje zásadní účetní a právní odlišnosti při vzniku těchto subjektů.
Klíčová slova: rezervní fond; obchodní podíl; základní kapitál; účetní jednotka; obchodní zákoník; společník s.r.o.; s.r.o.; individuální podnikatel

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3468/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: