Využití přístupu Design Thinking na reálném projektu: Inovace předmětu Management

Název práce: Využití přístupu Design Thinking na reálném projektu: Inovace předmětu Management
Autor(ka) práce: Hušek, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Koliš, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Zaměřením této bakalářské práce je management inovací, zejména metoda Design thinking. Hlavním cílem výzkumu je prostřednictvím přístupu Design thinking definovat klíčové problémy při výuce předmětu Management z pohledu studentů. Obsahem teoretické části je úvod do přístupu Design Thinking a s ním souvisejících používaných metod. Následovat bude stručné shrnutí poznatků o generaci Z a aktuálních trendech ve vzdělávání. V praktické části je představen plán výzkumu, výstupy metod a následně provedená diskuze řešení. Výsledkem této práce jsou konkrétně definované vhledy do chování studenta v klíčových oblastech studia předmětu Management.
Klíčová slova: management; design thinking; design zaměřený na člověka; student
Název práce: Use of Design Thinking On a Real Project: Innovation of Management Course
Autor(ka) práce: Hušek, Radek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Koliš, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The focus of this thesis is innovation management, mainly Design Thinking method. The main objective of the research is, by using Design Thinking, to define key problems of Management lectures from the students' point of view. The main topic of the theoretical part is introduction to Design Thinking regarding the theory and used innovation tools. Further, it will comment on insights of generation Z and current trends in education. In the analytical part, firstly the research plan is introduced, followed by the outputs of methods and finally the discussion of the results. The goal of this work is to specifically define the insights to the students' behavior in the key areas of Management course lectures.
Klíčová slova: student; human-centered design; design thinking; management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 17. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51644/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: