Potenciál vlivu elektronických voleb na volební účast v ČR

Název práce: Potenciál vlivu elektronických voleb na volební účast v ČR
Autor(ka) práce: Vondráková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lechner, Tomáš
Oponenti práce: Pěkná, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá potenciálním vlivem případného zavedení elektronických voleb na volební účast vysokoškolských studentů. První část práce se zabývá teoretickými základy a názory odborné veřejnosti na tuto problematiku. Dále je zkoumán aktuální stav zavedení elektronických voleb ve světě, České republice a v Estonsku. Hypotéza práce klade otázku, zda by zavedení elektronického hlasování mohlo potenciálně ovlivnit volební účast u studentů vysokých škol. Výzkum probíhal pomocí dotazníkového šetření.
Klíčová slova: Elektronické volby; Česká republika; Studenti; Volební účast
Název práce: The potential impact of the electronic voting on voter turnout in the Czech republic
Autor(ka) práce: Vondráková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lechner, Tomáš
Oponenti práce: Pěkná, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master's Thesis deals with a potential impact of an introduction of the electronic voting on voter turnout of university students. First section focuses on theoretical foundation and academic debate of this subject. Additionally the current level of implementation of the electronic voting in the Czech Republic, Estonia and worldwide is explored. The hypothesis is formulated as a question whether the introduction of the electronic voting could potentially influence voter turnout of university students. The study is based on a questionnaire survey.
Klíčová slova: Czech Republic; Electronic voting; Students; Voter turnout

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2014
Datum podání práce: 30. 9. 2015
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50172/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: