Dynamicky zasílané www-stránky

Název práce: Dynamicky zasílané www-stránky
Autor(ka) práce: Mikulka, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kastl, Jan
Oponenti práce: Pinkas, Otakar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce přibližuje základy protokolu HTTP a možnosti využití dynamického zasílání www stránek. První kapitola popisuje protokol HTTP na obecné úrovni, druhá se věnuje dynamicky zasílaným stránkám. Přínosem je ukázka implementace na dvou prakticky využitelných aplikacích. První z nich je automatický rozcestník pro webové sídlo, jehož úkolem je přesměrovat uživatele na nejvhodnější jazykovou verzi v závislosti na hodnotě hlavičky Accept-Language nebo IP adrese a druhou je download platforma pro společnost nabízející zábavní obsah pro mobilní telefony, jež poskytuje uživateli optimální verzi obsahu v závislosti na user-agent hlavičce jeho přístroje.
Klíčová slova: delta algoritmus; cache; dynamické zasílání; http hlavička; http
Název práce: Server driven negotiation
Autor(ka) práce: Mikulka, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kastl, Jan
Oponenti práce: Pinkas, Otakar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační a znalostní inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3472/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: