Osobní a rodinné finance - finance vysokoškolského studenta

Název práce: Osobní a rodinné finance - finance vysokoškolského studenta
Autor(ka) práce: Palicová, Helena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V diplomové práci Osobní a rodinné finance s podtitulem Finance vysokoškolského studenta je pojednáváno o cestě ke spokojenějšímu životu, a to prostřednictvím řízení osobních financí. Stejně jako je nutné řízení financí podniku, je nezbytné, aby si každý řídil své osobní finance. Je zde naznačeno, jak je vhodné své finance řešit, na co se zaměřit, navíc je to zde i prakticky předvedeno na příkladu vysokoškolského studenta, kde jsou analyzovány jeho cíle a potřeby, následně naznačeno možné řešení jeho financí.
Klíčová slova: osobní finance; bohatství; rizika
Název práce: Personal and Family Finance - Finance of University Student
Autor(ka) práce: Palicová, Helena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this thesis, Personal and family finances, subtitled Finances of university student. It is discussed on the way to a happier life through management of personal finances. Just as it is necessary to control corporate finance, it is necessary everyone managed own personal finances. It is indicated as appropriate to tackle your finances,what to focus on, and it's practically demonstrated on the example of a university student. There are analyzed his goals and needs, then it is outlined possible solutions to his finances.
Klíčová slova: personal finances; wealth; risks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 9. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 25. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50473/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: