EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE CÍRKEVNÍHO OBJEKTU NA PŘÍKLADU STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA A JEHO REGIONÁLNÍCH EXPOZITUR

Název práce: EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE CÍRKEVNÍHO OBJEKTU NA PŘÍKLADU STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA A JEHO REGIONÁLNÍCH EXPOZITUR
Autor(ka) práce: Adamec, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Oponenti práce: Novák, Zdeněk;ing.
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ekonomika provozu církevního objektu na příkladu Strahovského kláštera. Soustředí se na potenciál, schopnosti a ekonomickou základnu tohoto subjektu. Zabývá se fungováním a historií kláštera a dopady 1. pozemkové reformy, II. světové války a nástupem Komunistické strany. Vysvětlení a odůvodnění pro oprávněnost majetkového narovnání mezi státem a církví. Práce také popisuje fungování klášterů v sousedních zemích a jejich ekonomické parametry.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2007
Datum podání práce: 18. 12. 2007
Datum obhajoby: 23. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7414/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: