Internetový obchod se zahraničními potravinami nejvyšší kvality.Podnikatelský plán

Název práce: Internetový obchod se zahraničními potravinami nejvyšší kvality.Podnikatelský plán
Autor(ka) práce: Nekula, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Oponenti práce: Zadražil, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem. Hlavním cílem práce je vytvoření podnikatelského plánu a zodpovězení otázky ohledně ekonomické realizovatelnosti uvažovaného podnikatelského záměru. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části je probrána problematika podnikatelského plánu z teoretického hlediska. Jsou zde především uvedeny použité metodiky k jejímu zpracování. Ve druhé části je zpracován komplexní podnikatelský plán. V rámci plánu jsou rozpracovány všechny dílčí části dle zvolené metodiky. Následně je vyhodnocena otázka položená v jeho úvodu. Podnikatelský plán je zpracován s cílem možného využití v podnikatelské praxi.
Klíčová slova: internetový obchod; e-shop; podnikatelský plán
Název práce: E-shop with quality premium food. Business plan
Autor(ka) práce: Nekula, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Oponenti práce: Zadražil, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Main content of this document is a business plan. Its main target is full business plan preparation and answer of the question of its feasibility based on its estimated profitability. Document includes two main parts. First one is focused on used methodology and theoretical background. Second one contains full business plan in its complex range prepared on the basis of defined methodology. Main question about its feasibility is answered at the end. The business plan was prepared for possible practical usage in real business.
Klíčová slova: e-commerce; business plan; e-shop

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2015
Datum obhajoby: 24. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49158/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: