Otázka Benešových dekretů před vstupem České republiky do Evropské unie

Název práce: Otázka Benešových dekretů před vstupem České republiky do Evropské unie
Autor(ka) práce: Šimunská, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Kříž, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem "Otázka Benešových dekretů před vstupem České republiky do Evropské unie" zkoumá tzv. Benešovy dekrety jakožto překážku vstupu České republiky do EU. Práce se zabývá právními otázkami, které se týkají slučitelnosti tzv. Benešových dekretů a souvisejících zákonů s acquis communautaire. Cílem práce je zodpovědět výzkumnou otázku: Jaké právní problémy související s Benešovými dekrety zpochybnily připravenost České republiky na vstup do EU? Metodou práce je analýza právních dokumentů a komparace právních posudků. První kapitola vymezuje pojem Benešovy dekrety a stanovuje okruh dekretů relevantních pro tuto debatu. Další kapitola se zabývá rolí Benešových dekretů v současném českém právním řádu a podmínkami pro vstup do EU a jejich plněním Českou republikou. Poslední kapitola porovnává argumenty čtyř právních posudků, které se vyjadřovaly ke slučitelnosti dekretů a souvisejících zákonů s právním řádem EU. Závěr práce shrnuje hlavní argumenty a zodpovídá výzkumnou otázku.
Klíčová slova: amnestijní zákon; Československo; kodaňská kritéria; primární právo; EU; Česká republika; restituce; Benešovy dekrety
Název práce: The Benes Decrees and the Accession of the Czech Republic to the European Union
Autor(ka) práce: Šimunská, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Kříž, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis examines the Benes decrees and the accession of the Czech Republic to the European Union. The paper focuses on legal issues concerning compatibility of the legal order of the Czech Republic, having the Benes decrees as its integral part, with so called acquis communautaire -- legal order of the European Union. The thesis aims to answer the question of what legal issues challenged the readiness of the Czech republic to join the European Union. The first chapter explaines the term Benes decrees and defines which decrees are relevant to the accession to the EU. The following chapter focuses on the role of the Benes decrees in the Czech legal order as well as on the conditions for EU membership. The last chapter compares four legal opinions concerning the Benes decrees and their compatibility with acquis communautaire. In conclusion, the thesis provides an answer to the research question as set down in the introduction.
Klíčová slova: primary law; EU; restitutions; amnesty law; Benes decrees; Copenhagen criteria; Czech Republic; Czechoslovakia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 25. 8. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48375/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: