SEO - Search Engine Optimization

Název práce: SEO - Search Engine Optimization
Autor(ka) práce: Smetana, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brabec, Tomáš
Oponenti práce: Tichý, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou optimalizace internetových stránek pro vyhledávače (SEO). Popisuje jednotlivé metody a techniky, které se v rámci SEO používají a naopak také ty, které jsou považovány za neetické a jsou zakázané. V praktické části práce je popsán postup optimalizace na příkladech dvou webů na základě teoretických poznatků, které jsou uvedeny v první části práce.
Klíčová slova: internet; vyhledávače; SEO; optimalizace pro vyhledávače

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2008
Datum obhajoby: 22. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7440/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: