Role amerického dolaru jako světové rezervní měny od Brettonwoodského měnového systému po současnost

Název práce: Role amerického dolaru jako světové rezervní měny od Brettonwoodského měnového systému po současnost
Autor(ka) práce: Schödel, Michael
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimíček, Petr
Oponenti práce: Štekláč, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analýza role amerického dolaru od Brettonwoodského měnového systému až po současnost. V období Brettonwoodského měnového systému získal americký dolar své dominantní postavení, které převzal po britské libře a jež si drží dodnes. Ani pád tohoto systému v 70. letech 20. století či nástup evropské společné měny -- eura, neznamenal konec výsadního postavení. V práci se zabývám výhodami a nevýhodami tohoto postavení pro USA a pro ostatní státy. Dále analyzuji pozici dolaru a USA v rámci Mezinárodního měnového fondu a porovnávám vybrané ukazatele relevantních globálních měn. Zaměřuji se i podrobněji na současného největšího měnového konkurenta amerického dolaru -- euro, a na měnu s největším potenciálem do budoucna -- čínský jüan.
Klíčová slova: devizové rezervy; světová rezervní měna; americký dolar; Brettonwoodský měnový systém; Mezinárodní měnový fond
Název práce: The role of the United States dollar as world’s reserve currency since the Bretton Woods monetary system to the present
Autor(ka) práce: Schödel, Michael
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimíček, Petr
Oponenti práce: Štekláč, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the role of the United States dollar since The Bretton Woods monetary system to the present. During the Bretton Woods monetary system US dollar gained the dominant position. It was taken from British pound and is maintained till now. Neither crash of this system in the seventies of the 20th century nor establishment of the common European currency -- Euro, did not end the privileged position of US dollar. In my thesis I deal with advantages and disadvantages of this privileged position for USA and for other countries. Further I analyze the position of the US dollar and USA within The International Monetary Fund and I also compare selected indicators of relevant global currencies. Then I focus on the present biggest currency competitor of the US dollar -- the Euro, and the currency with the greatest potential for the future -- the Chinese yuan.
Klíčová slova: foreign exchange reserves; worlds reserve currency; United States dollar; Bretton Woods monetary system; International Monetary Fund

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2015
Datum podání práce: 17. 5. 2015
Datum obhajoby: 9. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52247/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: