Ekonomické a politické důsledky Mnichovské dohody

Název práce: Ekonomické a politické důsledky Mnichovské dohody
Autor(ka) práce: Kropáčková, Nikola
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chalupecký, Petr
Oponenti práce: Fabianková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o tématu Mnichovské dohody, která byla podepsána v roce 1938 v Mnichově. Autorka se zaměřuje na to, jak tato dohoda ovlivnila následný vývoj Československa. Práce se zabývá historickým kontextem, který vedl k podepsání dohody a následnému postoupení českého pohraničí Německu. Zabývá se jak politickými problémy, tak ekonomickými. Zaměřuje se hlavně na důsledky dohody z pohledu změny struktury průmyslu a obyvatelstva po odtržení Sudet. Práce dochází k závěru, že šlo o klíčovou událost v dějinách 20. století, která významně ovlivnila ekonomiku Československa a jeho obyvatel.
Klíčová slova: průmysl; Mnichovská dohoda; Československo
Název práce: Economic and political consequences of the Munich Agreement
Autor(ka) práce: Kropáčková, Nikola
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chalupecký, Petr
Oponenti práce: Fabianková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the topic of the Munich Agreement, which was signed in 1938 in Munich. The author focuses on how this agreement has influenced the subsequent development of Czechoslovakia. The work deals with the historical context which led to the signing of the agreement and the consequent transfer of Czech borderland to Germany. It deals with the political problems, as well as economic. It focuses mainly on the implications of the agreement from the perspective of changes in the structure of industry and the population after the secession of the Sudetenland. The work concludes that this was a key event in the history of the 20th century, which greatly influenced the economy of Czechoslovakia and its inhabitants.
Klíčová slova: Czechoslovakia; The Munich Agreement; industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2015
Datum podání práce: 2. 6. 2015
Datum obhajoby: 14. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51792/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: