Vytvoření komunikační strategie pro začínající firmu

Název práce: Designing a Communication Strategy for a Start- Up Company
Autor(ka) práce: Fistein, Benjamin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Beňo, Miloslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis outlines the fundamental theory of setting up a marketing communication strategy in a B2B start-up environment. The objective is to design a communication strategy for a start-up company from scratch, providing a detailed outline of the steps required and considerations to be included, based on the literature from the theoretical part. This thesis serves as a practical guide for the creation of a successful communication strategy in a B2B start-up - a topic which has not been covered sufficiently by academic literature to date. In order to design the promotional strategy, existing literature has been used to set up the theoretical groundwork, industry benchmarking and primary research has been conducted, and secondary research has been performed. As a result, recommendations have been formed, which will be implemented in practice. The implications of this thesis' output will therefore be that the suggestions can be evaluated in retrospect.
Klíčová slova: Promotional strategy; Marketing communications; B2B Marketing; Start-up marketing
Název práce: Vytvoření komunikační strategie pro začínající firmu
Autor(ka) práce: Fistein, Benjamin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Beňo, Miloslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření kompletní komunikační strategie pro začínající firmu operující ve sféře B2B. Nejprve stanovuje teoretický podklad pro tvorbu marketingové strategie vycházející ze současné akademické literatury a na základě této teorie poskytne doporučení a důkladný návod k nastavení komunikační strategie pro firmu působící na trhu B2B. Motivací pro tuto práci byla reálná potřeba konkrétní firmy a nedostatek odborné literatury týkající se dané problematiky. Nejvýznamnější přidaná hodnota diplomové práce tudíž spočívá v podrobnosti navrhovaných kroků a jejich zdůvodnění. Doporučení byla formulována na základě výstupů teoretické části práce, primárního a sekundárního výzkumu, benchmarkingu konkurenčních firem a expertních názorů majitelů společnosti. Výsledkem diplomové práce je podrobný návod, jak nastavit komunikační strategii. Jeho úspěšnost lze po krátké době ověřit, neboť doporučení vyplývající z této diplomové práce budou firmou realizována.
Klíčová slova: Marketing pro start-upy; B2B marketing; Marketingová komunikace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2015
Datum podání práce: 15. 9. 2015
Datum obhajoby: 10. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50913/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: