Open innovation as an essential part of a company's innovation strategy

Název práce: Open innovation as an important part of company’s innovation strategy
Autor(ka) práce: Skibinska, Olesia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Špaček, Miroslav
Oponenti práce: Lyiubinets, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to create an innovation strategy for R&D Department of a company that is operating in IT industry with a special focus on Open innovation. It consists of theoretical and practical part. Theoretical part presents modern literature research on innovation and outlines main concepts. Definition of innovation, its types and different approaches are described. Moreover, main principles of audit of Open innovation readiness and its measurement is presented. The last part is devoted to the description of IT industry and future trends. Practical part is devoted to company's analysis, audit of readiness to implement Open innovation approach and creation of innovation strategy for R&D Department.
Klíčová slova: Open innovation,; innovation strategy,; IT industry,
Název práce: Open innovation as an essential part of a company's innovation strategy
Autor(ka) práce: Skibinska, Olesia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Špaček, Miroslav
Oponenti práce: Lyiubinets, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je vypracování inovační strategie firmy se zaměřením na otevřené inovace. Práce je rozdělena na dvě částí, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zpracována formou literární rešerše. Věnuje se především definici inovací a představení základních přístupu k jejich řízení. Popsán je taky princip auditu připravenosti k aplikaci technik otevřených inovací. Závěr teoretické části popisuje moderní a budoucí trendy v IT odvětví. Praktická část se zabývá analýzou stávající situace ve firmě, provedením auditu přípravenosti a vytvořením inovační strategie pro R&D oddělení s důrazem na otevřené inovace.
Klíčová slova: Otevřené inovace,; inovační strategie,; IT sektor,

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2014
Datum podání práce: 30. 5. 2015
Datum obhajoby: 17. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50443/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: