Nasazení cloud technologií Office 365 v prostředí bank

Název práce: Deploying cloud technologies Office 365 in financial institutions
Autor(ka) práce: Vokoun, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Koubalíková, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with deploying cloud-based services Office 365, namely in the financial institution Komerční banka, a.s. The aim of this thesis is to create a list of problematic aspects which complicate deploying cloud-based services Office 365 in Komerční banka, a.s. This thesis is divided into four chapters. The first one explains the cloud computing concept, its characteristics and models. The second chapter presents the Office 365 product and its services. The third part describes the strategy for their deployment and the last chapter is dedicated to actual process of their implementation in Komerční banka, a.s.
Klíčová slova: cloud regulation; Czech National Bank; Office 365; SaaS; cloud; cloud computing
Název práce: Nasazení cloud technologií Office 365 v prostředí bank
Autor(ka) práce: Vokoun, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Koubalíková, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem procesu zavádění cloudových služeb Office 365, konkrétně pak na příkladu finanční instituce Komerční banka, a.s. Cílem této práce je vytvoření seznamu problematických aspektů, které komplikují zavádění cloudových služeb Office 365 ve společnosti Komerční banka, a.s. Práce je celkově rozdělena do čtyř kapitol. V první z nich je vysvětlen koncept cloud computingu, jeho charakteristiky a modely. Druhá kapitola představuje produkt Office 365 a jeho jednotlivé součásti. Ve třetí části je pak popsán postup pro jejich zavedení a poslední kapitola je věnována samotnému procesu jejich implementace ve společnosti Komerční banka, a.s.
Klíčová slova: Office 365; cloud; regulace cloudu; SaaS; Česká národní banka; cloud computing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2014
Datum podání práce: 1. 9. 2015
Datum obhajoby: 28. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47336/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: