Korporátní zdanění v České republice v porovnání s Belgickým královstvím

Název práce: Korporátní zdanění v České republice v porovnání s Belgickým královstvím
Autor(ka) práce: Müller, Šimon
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jirásková, Simona
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této bakalářské práce je problematika daně z příjmů právnických osob. Práce definuje tuto daň, vysvětluje základní principy transformace účetního výsledku hospodaření před zdaněním na základ daně, a poskytuje tak na ni ucelený technický pohled. Dále tato práce poukazuje na skutečnost, že v Evropské unii existují rozdílné přístupy k této dani. V této souvislosti podstatná část práce srovnává korporátní zdanění v České republice a v Belgii. V závěru jsou představeny kroky směrem k harmonizaci korporátní daně, konkrétně CCCTB (směrnice o společném konsolidovaném základu daně).
Klíčová slova: Výsledek hospodaření před zdaněním; základ daně; harmonizace korporátního zdanění; IFRS; CCCTB
Název práce: Comparative study of corporate income tax in the Czech Republic and Belgium
Autor(ka) práce: Müller, Šimon
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jirásková, Simona
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this bachelor thesis is corporate tax issue. The thesis defines this tax, analyses the basic principles of income statement´s earning´s conversion to the tax base, and provides its comprehensive technical insight. Next, this study refers to the fact that there are different approaches to corporate taxation throughout the European Union. In this context, a substantial part of the study is dedicated to a comparison of corporate tax in the Czech Republic and in Belgium. In conclusion, the steps towards harmonization of corporate tax are introduced, namely the CCCTB(Common Consolidated Corporate Tax Base).
Klíčová slova: CCCTB; harmonization of corporate taxation; tax base; Income before tax; IFRS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2014
Datum podání práce: 1. 1. 2015
Datum obhajoby: 26. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49884/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: