Konkurenceschopnost Číny ve 21. století: Analýza čínského lidského kapitálu

Název práce: The Competitiveness of China in the 21st Century: Analysing China's Human Capital
Autor(ka) práce: Dvořáková, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis aims to discourse how China´s competitiveness has developed in the 21st century, with a special focus on human capital as one of the key factors of production that greatly fosters competitive advantage. The first chapter builds up a theoretical framework for the research part of the thesis. It reviews the concepts of competitiveness, Michael Porter´s diamond, and the theory of human capital. The second chapter examines trends and challenges of China´s competitive advantage according to Michael Porter´s diamond model. The third chapter evaluates the development of China´s human capital, its cultivation, current state, and surveys the generation Y´s attitudes to human capital.
Klíčová slova: generation Y; diamond; Michael Porter; 21st century; human capital; competitiveness; China
Název práce: Konkurenceschopnost Číny ve 21. století: Analýza čínského lidského kapitálu
Autor(ka) práce: Dvořáková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat, jak se změnila konkurenceschopnost Číny ve 21. století se zaměřením na lidský kapitál jako jeden z klíčových výrobních faktorů, který rozsáhle podporuje rozvoj konkurenční výhody. První kapitola staví teoretický rámec pro výzkumnou část diplomové práce. Přestavuje koncepty konkurenceschopnosti, diamant Michaela Portera a teorii lidského kapitálu. Druhá kapitola analyzuje trendy a výzvy konkurenční výhody Číny podle modelu diamantu Michaela Portera. Třetí kapitola zhodnocuje vývoj čínského lidského kapitálu, jeho kultivaci, současný stav, a zkoumá postoje generace Y k lidskému kapitálu.
Klíčová slova: 21. století; generace Y; diamant; Michael Porter; lidský kapitál; konkurenceschopnost; Čína

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2015
Datum podání práce: 13. 9. 2015
Datum obhajoby: 13. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46136/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: