Datový sklad v prostředí Amazon Web Services

Název práce: Datový sklad v prostředí Amazon Web Services
Autor(ka) práce: Kuželka, Kryštof
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této diplomové práce je prověření možností využití technologií Hadoop a Amazon Redshift v prostředí cloudu Amazon Web Services (AWS) k implementaci datového skladu, a samotné vyzkoušení těchto technologií k navržení a otestování datového skladu v AWS. Přínosy této práce jsou: zdokumentování uvedených technologií v cloudu Amazon Web Services v češtině, ukázka návrhu a performance testy datového skladu a ETL části. Mezi nezanedbatelné přínosy patří přidaná hodnota firmě, pro kterou bude projekt z praktické části implementován.
Klíčová slova: Hadoop; Amazon Web Services; Amazon Redshift; Datový sklad
Název práce: Data warehouse in the Amazon Web Services
Autor(ka) práce: Kuželka, Kryštof
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The primary objective of this work is to investigate the potential of utilizing Hadoop and Amazon Redshift in the Amazon Web Services ("AWS") cloud, in order to design and implement a data warehouse, the efficacy of which will be tested afterwards. Contributions of this work include: documenting the technologies in the AWS cloud in Czech, demonstration of the design and performance tests of the data warehouse and the ETL part. Another considerable benefit is the added value to the company for whom the project was designed, and which is currently using the output of the project.
Klíčová slova: Data warehouse; Hadoop; Amazon Web Services; Amazon Redshift

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2015
Datum podání práce: 1. 12. 2015
Datum obhajoby: 3. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53834/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: