Konkurenceschopnost Estonska a vliv zavedení společné měny

Název práce: Konkurenceschopnost Estonska a vliv zavedení společné měny
Autor(ka) práce: Břečková, Radka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Konkurenceschopnost je v posledních letech velmi diskutovaným tématem a dostává se do popředí zájmu států i mezinárodních organizací z důvodu současných globalizačních tendencí. Cílem této diplomové práce je zjistit dopady ekonomické krize a přechodu na společnou měnu na konkurenceschopnost Estonska na základě analýzy cenově-nákladových indikátorů konkurenceschopnosti a kvalitativních indikátorů konkurenceschopnosti v porovnání s Českou republikou.
Klíčová slova: Česká republika; Estonsko; konkurenceschopnost; společná měna
Název práce: Estonia's competitiveness and influence of the introduction of the single currency
Autor(ka) práce: Břečková, Radka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Competitiveness in recent years is a very discussed topic and it gets into the forefront of states and international organizations due to the current globalization trends. The aim of this thesis is to determine the effects of the economic crisis and the transition to the euro on the competitiveness of Estonia on the basis of a analysis of cost competitiveness indicators and qualitative indicators of competitiveness in comparison with the Czech Republic.
Klíčová slova: competitiveness; single currency; Estonia; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2014
Datum podání práce: 1. 5. 2015
Datum obhajoby: 13. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46642/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: