Internetový marketing v cestovním ruchu

Název práce: Internet Marketing in International Tourism
Autor(ka) práce: Kananovich, Hanna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Černý, Andrej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Masters thesis focuses on Internet activities implemented in the sphere of international tourism. The data for analysis was collected by the author during the years 2013-2015. Based on insights discovered during employment with Aqua Vita travel agency and information from specialized literature, the author conducts analysis of the current Internet marketing tools implemented by the company. Based on the results of the analysis, the author suggests several improvements for Aqua Vita travel s.r.o. The recommendations are aimed to increase the efficiency of the selected Internet marketing tools, to reduce costs and to improve the companys presence online.
Klíčová slova: tourism; marketing; Internet; Aqua Vita travel
Název práce: Internetový marketing v cestovním ruchu
Autor(ka) práce: Kananovich, Hanna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Černý, Andrej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V diplomové práci autorka se zaměřuje na analizu nástrojů Internetového marketingu realizovaných v oblasti cestovního ruchu. Data pro analýzu byly shromážděny v letech 2013-2015. Na základě poznatků nasbíraných v průběhu pracovního poměru v rámci společnosti Aqua Vita travel s.r.o. a informace z odborné literatury, autorka provádí analýzu současných nástrojů Internetového marketingu cestovní agentury Aqua Vita travel. Na základě výsledků této analýzy, autorka navrhuje řadu vylepšení. Doporučení jsou zaměřena na zvýšení efektivity vybraných nástrojů Internetového marketingu a snížení nákladů.
Klíčová slova: Aqua Vita travel; marketing; Internet; cestovní ruch

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2015
Datum obhajoby: 1. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52065/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: