Rozvoj modelu MBI v oblasti implementace a integrace WMS

Název práce: Rozvoj modelu MBI v oblasti implementace a integrace WMS
Autor(ka) práce: Velebová, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Štefaňák, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cíl práce spočívá v implementačním a integračním řešení systému pro inteligentní řízení skladu do ERP systému společnosti a jeho reprezentaci v referenčním modelu MBI. Celá práce je sestavena z jednotlivých kapitol, z kterých úvodní části poskytnou rozsáhlou rešerši s cílem obeznámit čtenáře se základní charakteristikou logistiky a logistických informačních technologií pro podporu a zlepšení sledovaného KPI či úroveň SCM. Dále práce řeší charakteristiku a funkcionalitu ERP a WMS systémů a jejich systémovou integraci. Hlavní část práce definuje jednotlivé fáze implementace a integrace v podobě čtyř úloh a na nich navazujících klíčových aktivit a faktorů reprezentujících obecné praktiky a postupy pro úspěšné zavádění systému inteligentního řízení skladu.
Klíčová slova: faktor; MBI; integrace; implementace; WMS; aplikace
Název práce: Development of MBI model in the implementation and integration of WMS
Autor(ka) práce: Velebová, Denisa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Štefaňák, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is the implementation and integration of solutions for Intelligent Warehouse Management into the ERP system, and its representation in the reference model of MBI. The work is composed of the individual chapters, of which the first chapters provides an extensive search to acquaint the reader with the basic characteristics of logistics, and logistics information technology support, which aims to improve KPI reporting and the level of SCM. The thesis also solves the characteristics and functionality of ERP and WMS systems and systems integration. The main part of the thesis describes the various stages of implementation and integration in the form of four tasks and their related factors representing general practices and procedures for the successful implementation of the system for Intelligent Warehouse Management.
Klíčová slova: MBI; integration; implementation; WMS; applications; factor

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2015
Datum obhajoby: 3. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51390/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: