Optimalizace podnikového procesu a návrh implementace ve společnosti APS HOLDING SE

Název práce: Optimalizace podnikového procesu a návrh implementace ve společnosti APS HOLDING SE
Autor(ka) práce: Brunát, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říhová, Zora
Oponenti práce: Borovec, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje problematice optimalizace podnikového procesu se zaměřením na hlavní podnikový proces, na proces v oblasti nákupu a řízení investičních příležitostí. Cílem práce je aplikace metodiky optimalizace na investiční proces ve společnosti APS HOLDING SE. V teoretické části se autor zabývá popisem procesů, procesním řízením, standardy a optimalizací procesů.V praktické části je pomocí metodiky EPC navržena optimalizace investičního procesu v oblasti investičních příležitostí na trhu s dluhy. Detailní popis procesu je vždy zobrazen pod samotným procesem a v případě nutnosti si čtenář může použité pojmy nalézt v příloze ve slovníčku pojmů. Autor v práci optimalizuje klíčový proces, jehož efektivnost bude jedním z hlavních témat pro vedení společnosti v roce 2016.
Klíčová slova: proces; dluh; kategorizace procesů; procesní analýza; optimalizace procesů; Event-driven Process Chain (EPC); výkonnost procesů
Název práce: The business process optimization and design of implementation in the company APS Holding SE
Autor(ka) práce: Brunát, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Říhová, Zora
Oponenti práce: Borovec, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is mainly driven by the modelling of business processes focusing on process optimization namely processes related to Investment Banking. The main goal of the thesis is driven by the EPC process modelling for optimization the key Investment process in a particular company APS HOLDING SE.The theoretical part contains processes descriptions optimizations and process modelling standards.The practical part is devoted to design and optimize of the process related to Debt Assets Investment Banking under the EPC modelling standards. Each part of the Investment process is described below the model. Reader can feel more comfortable by using the glossary of terms attached in appendix. Focus on higher efficiency of the Investment management process will be the key goal for the company management in 2016.
Klíčová slova: Business process; debt; business process analysis; processes optimization; Event-driven Process Chain (EPC); process performance; categorization of processes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 3. 2015
Datum podání práce: 25. 4. 2016
Datum obhajoby: 2. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52358/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: