Náklady vlastního kapitálu ex ante přístupy

Název práce: Náklady vlastního kapitálu ex ante přístupy
Autor(ka) práce: Chroustovský, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Podškubka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této DP je objasnit princip stanovování tržních nákladů vlastního kapitálu metodou ex ante, poukázat na problémy s tím spojené a v neposlední řadě zmínit klady této metody (oproti často používané projekci založené pouze na analýze historických dat z kapitálových trhů).
Klíčová slova: Ex ante odhady; Principy modelu CAPM; Náklady vlastního kapitálu
Název práce: The cost of equity capital with focus on forward-looking approaches
Autor(ka) práce: Chroustovský, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Podškubka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Submitted final thesis aims to map calculation methods for designation of cost of equity capital. It focuses on forward-looking approaches. Its practical part is dedicated to research of risk premium and implied cost of equity capital at the level of PX-TR index representing the Czech capital market
Klíčová slova: Ex ante approaches; The cost of equity capital; CAPM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2013
Datum podání práce: 15. 11. 2015
Datum obhajoby: 4. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43913/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: