Možnosti přeshraniční spolupráce na území Svazku měst

Název práce: Možnosti přeshraniční spolupráce na území Svazku měst
Autor(ka) práce: Nygrinová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Jetmar, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je vývoj přeshraniční spolupráce a hodnocení jejích přínosů pro obyvatele území Svazku měst ?Malý Trojúhelník? Bogatynia ? Hrádek nad Nisou ? Zittau. Práce je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola je úvodem do problematiky, je v ní nastíněn historický vývoj a důvody vedoucí ke vzniku spolupráce regionů napříč státními hranicemi v Evropě. Druhá a třetí kapitola pojednává o programech Evropské unie ? předvstupním nástroji Phare a Iniciativě společenství Interreg IIIA realizové po vstupu České republiky do EU. Čtvrtá kapitola je věnována vzniku Svazku měst ?Malý Trojúhelník? Bogatynia ? Hrádek nad Nisou ? Zittau, charakteristice jeho území, organizačnímu zabezpečení jeho fungování, nastínění oblastí podpory a jeho cílů. Poslední, pátá kapitola, je věnována praktické realizaci přeshraniční spolupráce a hodnocení jejího přínosu pro region Svazku měst ?Malý Trojúhelník?.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2006
Datum podání práce: 22. 8. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3487/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: