J2EE design patterns

Název práce: J2EE design patterns
Autor(ka) práce: Kubal, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hamerník, Petr
Oponenti práce: Pavlíček, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce si klade za cíl poskytnout ucelený pohled na problematiku J2EE návrhových vzorů zejména z pohledu praktického využití a jejich přínosu pro návrh a vývoj softwaru v prostředí Javy Enterprise Edition. V první části se věnuji seznámení se základními pojmy, na nichž celý dokument staví, což umožní čtenáři lépe nahlédnout do praktické části. Druhá část Vzory a J2EE zmiňuje celou řadu doporučení, které vykrystalizovali v průběhu několika let vývoje pod J2EE a dále zmiňuje nejrůznější strategie pro řešení celé řady problémů, s nimiž se softwaroví vývojáři denně setkávají. Dále následuje katalog 21 J2EE návrhových vzorů s jejich detailním popisem a možnostmi praktického využití. Klíčovou a nedílnou součástí této práce je ukázkový příklad, který ilustruje využití návrhových vzorů v reálném prostředí na reálném projektu. Toto propojení teorie s praxí ukazuje jak lze aplikovat návrhové vzory na skutečný problém. Zhodnocení přínosu vzorů pak uzavírá tuto práci a dává si za cíl objektivně zhodnotit světlé i stinné stránky dané problematiky.
Klíčová slova: architecture; architektura; patterns; design; Java; J2EE

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2007
Datum podání práce: 1. 2. 2007
Datum obhajoby: 23. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7514/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: