Corporate Social Responsibility profesionálních fotbalových klubů

Název práce: Corporate Social Responsibility profesionálních fotbalových klubů
Autor(ka) práce: Keclík, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Plášková, Alena
Oponenti práce: Hykš, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá společenskou odpovědností se zaměřením na profesionální fotbalové, evropské kluby. V teoretické části je nejprve popsán pojem společenská odpovědnost organizací s nejdůležitějšími znaky a poté jsou vyzdvihnuta některá specifika sportu z ekonomického hlediska. Teoretickou část zakončuje představení mezinárodní a evropské fotbalové asociace. V praktické části autor popisuje a hodnotí společensky odpovědné aktivity těchto organizací, po kterých následuje porovnání evropských fotbalových lig ze stejného hlediska. Velká část praktické části je pak zaměřena na český nejúspěšnější fotbalový klub AC Sparta Praha. Na základě současných aktivit a realizovaného průzkumu mezi fanoušky klubu jsou vytvořena doporučení pro budoucí společensky odpovědnou činnost.
Klíčová slova: UEFA; fanoušci; CSR; AC Sparta Praha; společenská odpovědnost organizací; FIFA; profesionální fotbalové kluby
Název práce: Corporate Social Responsibility in profesional football clubs
Autor(ka) práce: Keclík, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Plášková, Alena
Oponenti práce: Hykš, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Main focus of this thesis is social responsibility in professional football clubs of Europe. The theoretical part first of all describes the concept of corporate social responsibility with the most important characteristics and then explains some specifics of sport in economic terms. In the last part of the theoretical part offers an introduction of international and European football associations. In the practical part, the author describes and reviews the socially responsible activities of these organizations, followed by a comparison of European football leagues from the same perspective. Major part of practical part is focused on the most successful Czech football club AC Sparta Prague. Based on current activities and on a survey of club´s fans, a set of recommendations has been created for future socially responsible activities of the club.
Klíčová slova: UEFA; AC Sparta Praha; profesional football clubs; FIFA; CSR; Corporate Social Responsibility; fans

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2014
Datum podání práce: 10. 12. 2014
Datum obhajoby: 28. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48856/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: