Finanční analýza a mezipodnikové srovnávání - Metrostav a.s

Název práce: Finanční analýza a mezipodnikové srovnávání - Metrostav a.s
Autor(ka) práce: Šteffel, Radek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Heřman, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Jedná se o finanční analýzu stavební firmy Metrostav a.s. Práce zkoumá společnost z pohledu managementu podniku - zajímá se zejména o vývoj a výši zisku, o majetkovou strukturu podniku a o alokaci finančních prostředků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Vrcholem práce je analýza absolutních a relativních ukazatelů, poměrových ukazatelů, soustav ukazatelů a mezipodnikové srovnání s firmamy SSŽ a.s. a Subterrou a.s. Autor se pokouší o vlastní názory a komentáře.
Klíčová slova: finanční ukazatele; finanční zdraví; mezipodnikové srovnávání; Metrostav; Finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2006
Datum podání práce: 22. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3488/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: