Corporate Performance Management a jeho podpora nástroji BI

Název práce: Corporate Performance Management a jeho podpora nástroji BI
Autor(ka) práce: Koucký, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Corporate Performance Management (CPM) je poměrně nově se rozvíjející obor. Vychází z předpokladu, že řízení podniků vyžaduje vytvoření speciálních procesů, metodologií, metrik a systémů potřebných k měření a řízení podnikové výkonnosti. Mým cílem je v této práci rozlišit a popsat různé přístupy k této problematice. V prvním přístupu se zkoumá především finanční výkonnost podniku, finanční plánování a finanční konsolidace. Druhý přístup se zaměřuje na metody pro naplňování strategie jako je ballanced scorecard nebo strategické mapy. Poslední přístup reprezentuje CPM jako celopodnikovou manažerskou metodologii. Zmiňuji se o nejlepších manažerských praktikách a o celostním pohledu na CPM podle renomovaných světových konzultantů. Nemohu zapomenout poukázat na význam moderních informačních technologií pro podporu CPM, jimiž jsou nástroje Business Intelligence (BI). Ve zvláštní kapitole píši o předních světových dodavatelích BI a o kategoriích BI nástrojů pro podporu CPM.
Klíčová slova: strategie podniku; KPI; finanční analýza; Balanced Scorecard; Business Intelligence; Corporate Performance Management
Název práce: Corporate Performance Management and its support by BI tools
Autor(ka) práce: Koucký, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 12. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2008
Datum obhajoby: 22. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7529/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: