Role neziskových organizací : Analýza ekonomických teorií a nad-národní empirická studie na faktory určující velikost neziskového sektoru

Název práce: The role of non-profit organizations: an economic analysis
Autor(ka) práce: Vajčner, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Jackson, Ian
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis investigates the economic theories on the role on non-profit organizations, their creation, and factors for the size of the non-profit sector. An analytical approach was taken to determine what factors seem to affect the size of the non-profit sector. Firstly a literature review was conducted of the existing, and predominant economic theories relating to the role of the non-profit sector, and several hypotheses where suggested from the analysis of past research. Then an empirical model was created to test the validity of the hypotheses on a cross-national sample, in an effort to deduce what factors affect the size of the non-profit sector.
Klíčová slova: Market failure; Trust theory; Interdependence theory; Entrepreneurship theory; Non-profit organizations ; Public goods; Non-profit sector workforce; Cross-national analysis; Government failure; Size of non-profit sector; Public goods theory; Demand heterogeneity
Název práce: Role neziskových organizací : Analýza ekonomických teorií a nad-národní empirická studie na faktory určující velikost neziskového sektoru
Autor(ka) práce: Vajčner, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Jackson, Ian
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá ekonomické teorie o roli neziskových organizací, jejich vznik a faktory ovlivnujíci velikost neziskového sektoru. Zaprvé přehled literatury byl proveden z existujících a převládajících ekonomických teorií týkající se role neziskového sektoru, z kterých bylo navrženo několik hypotéz. Pak empirický model byl vytvořen, aby otestoval platnost hypotézy na nad-národním vzorku, ve snaze odvodit, jaké faktory ovlivňují velikost neziskového sektoru.
Klíčová slova: Veřejný sektor; Třetí sektor; Neziskové organizace ; Trust Theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2013
Datum podání práce: 30. 9. 2015
Datum obhajoby: 11. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45646/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: