Vliv těžby ropy na norskou ekonomiku

Název práce: Effects of petroleum extraction on Norwegian economy
Autor(ka) práce: Malkovský, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Doležal, Ondřej
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Norway serves as a unique example of a developed country whose economy is dominated by export of natural resources. Thanks to its large petroleum reserves Norway has become one of the richest countries in the world. This thesis examines how the country has coped with its transformation and if it has avoided the so-called resource curse. It deals with the effects of the oil industry on the other sectors of the economy as well as on Norwegians' wellbeing. As the revenue from the petroleum production has grown, the state has implemented number of economic policies with the aim to utilize it in favour of the weakened industries and the society as a whole. So far, the oil industry has brought Norway prosperity thanks to sound governance and fitting policies. The question is whether the measures are sufficient to tackle both the decreasing production and prices of oil while maintaining the advantage the country has gained.
Klíčová slova: petroleum production; Norway; resource curse; Dutch disease; economic policy
Název práce: Vliv těžby ropy na norskou ekonomiku
Autor(ka) práce: Malkovský, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doležal, Ondřej
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Norsko je ojedinělým příkladem rozvinuté země, jejímuž hospodářství dominuje vývoz přírodních zdrojů. Díky svým velkým zásobám ropy a zemního plynu se Norsko stalo jednou z nejbohatších zemí na světě. Tato práce zkoumá, jak se vypořádalo se svou transformací a zda se vyvarovalo takzvanému prokletí zdrojů. Zabývá se vlivem ropného průmyslu na ostatní sektory ekonomiky a také na blahobyt Norů. S rostoucími příjmy z těžby stát postupně zaváděl řadu hospodářských politik, jejichž cílem bylo využití těchto prostředků ve prospěch oslabených průmyslových odvětví a společnosti jako celku. Ropný průmysl dosud Norsku přinesl prosperitu díky solidní veřejné správě a vhodné strategii. Otázkou nyní je, zda jsou přijatá opatření dostatečná k tomu, aby zemi pomohla vypořádat se s klesající těžbou i cenami ropy při udržení výhody, kterou si vybudovala.
Klíčová slova: Norsko; těžba ropy; prokletí zdrojů; holandská nemoc; hospodářská politika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 12. 2015
Datum obhajoby: 5. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54806/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: