Podnikatelský plán

Název práce: Podnikatelský plán
Autor(ka) práce: Kavina, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Srpová, Jitka
Oponenti práce: Mísař, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce Podnikatelský plán obsahuje teoretická východiska a zásady pro tvorbu podnikatelského plánu, která jsou poté prakticky využita v praktické části. Praktická část pojednává o podnikatelském plánu vznikajícího internetového obchodu zaměřeného na originální oblečení a módní doplňky s motivem psa mopse. Předlohou pro návrhy se stal skutečný mops Kvído, který propůjčil své jméno i značce. Podnikatelský plán je určen pro potenciálního partnera, který by měl zájem na tomto projektu spolupracovat.
Klíčová slova: finanční plán; podnikatelský plán; oblečení a doplňky ; Internetový obchod
Název práce: Business plan
Autor(ka) práce: Kavina, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Srpová, Jitka
Oponenti práce: Mísař, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work business plan contains theoretical bases and principles for creating business plan, which are then practically used in the practical part. The practical part discusses the business plan emerging Internet business focused on original clothes and fashion accessories with a pug dog motif. The model for the proposals became Kvído real pug, who lent his name to the brand. The business plan is for potential partner who would be interested in this project together.
Klíčová slova: business plan; Internet shop; financial plan; clothes and acessories

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2015
Datum podání práce: 12. 8. 2015
Datum obhajoby: 1. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51211/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: