Role amerického dolaru jako světové měny ve druhé polovině dvacátého století

Název práce: The Role of the United States Dollar as an International Currency in the Second Half of the 20th Century
Autor(ka) práce: Pavelec, Boris
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis maps the role of the U.S. dollar as an international currency with a main focus on the second half of the 20th century and the role of dollar in the world economy. The thesis spans from the end of the Second World War to the eve of the last global financial crisis. The thesis documents, how dollar became the leading international currency during the Bretton Woods system era. Although the inner conflicts led to breakup of the system, dollar remained the most important currency. Despite many attempts, a successful reform of the international monetary system never happened since then. In the last 30 years, the uncoordinated U.S. monetary policy led to rapid growth of imbalances in the world economy and consequently to the 2007/08 Financial crisis. The thesis shows that the viable reform can build on the original plan of John M. Keynes, which prepared for the Bretton Woods conference.
Klíčová slova: U.S. Dollar; imbalances; international currency
Název práce: Role amerického dolaru jako světové měny ve druhé polovině dvacátého století
Autor(ka) práce: Pavelec, Boris
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce popisuje roli amerického dolaru jako světové měny především ve druhé polovině 20. století. Práce sleduje období od konce druhé světové války až po předvečer globální finanční krize z let 2007/08. Práce popisuje, jak se během období Brettonwoodského systému stal dolar hlavní světovou měnou. I přestože vnitřní rozpory způsobily rozpad tohoto systém, dolar zůstal nejdůležitější světovou měnou. Mnohé pozdější snahy o reformu mezinárodního měnového systému nebyly úspěšné. Nekoordinovaná měnová politika Spojených Států následně vedla k růstu nerovnováh ve světovém hospodářství a ke globální finanční krizi. V práci je ukázáno, že úspěšnou reformu světového měnového systému je možno postavit na plánu Johna. M. Keynese připraveného pro Brettonwoodskou konferenci.
Klíčová slova: Americký dolar; ekonomická nerovnováha; mezinárodní měna

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 10. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50772/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: