Strategicky významné trhy pro ČR a nástroje pro zlepšení postavení ČR na těchto trzích

Název práce: Strategicky významné trhy pro ČR a nástroje pro zlepšení postavení ČR na těchto trzích
Autor(ka) práce: Hladík, Miloš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěňhová, Božena
Oponenti práce: Korandová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce poskytuje komplexní pohled na indický trh v souvislosti s příležitostmi pro české exportéry. Popisuje jednotlivé aspekty týkající se Indie - sociální, geografická, politická a ekonomická charakteristika země. Dále ve vztahu k ČR hodnotí vzájemný obchod, příležitosti pro české podniky a proexportní instituce ČR.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2006
Datum podání práce: 22. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3491/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: