Srovnávací finanční analýza dvou nábytkářských společností: JITONA, a. s. a HANÁK NÁBYTEK, a. s

Název práce: Porovnávacia finančná analýza dvoch nábytkárskych spoločností: JITONA, a. s. a HANÁK NÁBYTEK, a. s
Autor(ka) práce: Vasko, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Škerlíková, Tatiana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca na tému Porovnávacia finančná analýza dvoch nábytkárskych spoločností: JITONA, a. s. a HANÁK NÁBYTEK, a. s. je rozdelená na metodickú a analytickú časť. Metodická časť popisuje metódy finančnej analýzy. Druhá časť obsahuje aplikáciu teórie v praxi s pomocou účtovných výkazov oboch spoločností. Za ňou nasleduje záverečné hodnotenie.
Klíčová slova: bonitné modely; HANÁK NÁBYTEK a. s.; horizontálna analýza; vertikálna analýza; JITONA, a. s.; bankrotové modely; pomerové ukazovatele; rozdielové ukazovatele; finančná analýza
Název práce: Srovnávací finanční analýza dvou nábytkářských společností: JITONA, a. s. a HANÁK NÁBYTEK, a. s
Autor(ka) práce: Vasko, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Škerlíková, Tatiana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma Srovnávací finanční analýza dvou nábytkářských společností: JITONA, a. s. a HANÁK NÁBYTEK, a. s. je rozdělená na metodickou a praktickou část. Metodická část popisuje metody finanční analýzy. Druhá část obsahuje aplikaci teorie v praxi s pomocí účetních výkazů obou společností. Za ní následuje závěrečné hodnocení.
Klíčová slova: poměrové ukazatele; vertikální analýza; rozdílové ukazatele; bonitní modely; bankrotní modely; JITONA, a. s.; HANÁK NÁBYTEK a. s.; finanční analýza; horizontální analýza
Název práce: Comparative financial analysis of two furniture companies: JITONA, a. s. a HANÁK NÁBYTEK, a. s
Autor(ka) práce: Vasko, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Škerlíková, Tatiana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bachelor thesis on topic comparative financial analysis of two furniture companies: JITONA, a. s. a HANÁK NÁBYTEK, a. s. is divided in two chapters. Methodological chapter describes methods of financial analysis. Second chapter contains application of theory in practice with help of an accounting statements of both companies. It is followed by final review.
Klíčová slova: vertical analysis; ratios; differential indicators; credibility models; bankruptcy models; financial analysis; HANÁK NÁBYTEK a. s.; JITONA, a. s.; horizontal analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2015
Datum podání práce: 30. 1. 2016
Datum obhajoby: 1. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52240/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: