Judikatura zneužití práva v oblasti daní

Název práce: Judikatura zneužití práva v oblasti daní
Autor(ka) práce: Popelková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Valášková, Mariana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce popisuje judikaturu daňového práva a zneužití daňového práva. Cílem práce je vymezit jasněji pojem zneužití práva a zhodnotit vývoj zneužití práva v oblasti daní v české judikatuře do roku 2015.
Klíčová slova: Judikatura; zneužití práva; dissimulovaný úkon; daňové právo; obcházení zákona
Název práce: Jurisprudence of abuse of law in area of taxes
Autor(ka) práce: Popelková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Valášková, Mariana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis describes jurisprudence of tax law and abuse of tax law. The aim of this thesis is to specify the term abuse of law more clearly and assess the development of abuse of law in Czech jurisprudence in area of taxes up to year 2015.
Klíčová slova: simulated act; abuse of law; tax law; Jurisprudence; circumvention of law

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 19. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49572/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: